کلیدواژه‌ها = سازگاری زناشویی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 111-134

10.22054/qccpc.2019.37505.2015

فاطمه شجاعی؛ رضوان السادات جزایری؛ سید احمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده