بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی - رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی - رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران

نویسندگان [English]

  • zahra nili ahmadabadi
  • khadigeh arian
  • esmaeil sadipoor