کلیدواژه‌ها = دانشجویان
منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 155-200

10.22054/qccpc.2022.64980.2840

مجتبی حقانی زمیدانی؛ فاطمه ضمیری؛ فاطمه قاسمی نیائی؛ سمانه خزاعی؛ فریناز عمادی


ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 123-160

10.22054/qccpc.2021.57677.2608

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ سید صدر الدین شریعتی


نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

دوره 9، شماره 36، دی 1397، صفحه 51-75

10.22054/qccpc.2018.35734.1964

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی


بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

دوره 6، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 109-124

10.22054/qccpc.2015.4189

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی


بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1393، صفحه 23-39

سید محمد حسینی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ امید میرزایی فندخت