بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده

میلاد سعیدی؛ حسین کشاورز افشار؛ ابراهیم نعیمی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، ، صفحه 33-68

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.69656.2996

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده بود. برای شناسایی عوامل مؤثر در هویت شغلی مشاوران تازه کار خانواده مبتنی بر مولفه های وجودی ، از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد. در این مطالعه به منظور آگاهی از عوامل مؤثر ...  بیشتر

شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1401، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.52427.2411

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها از شناسایی ویژگی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب که می تواند در کنار نقش آموزشی معلم به کار آید، انجام گرفت. جامعه آماری شامل سه گروه(معلمان، دانش آموزان و اولیاء) بود که به شیوه نظریه زمینه ای و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند : ...  بیشتر

واکاوی فرآیند سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی

محدثه مصلحی؛ ابراهیم نعیمی؛ مهدی واحدی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60971.2704

چکیده
  ناراحتی‌های جسمانی، روانشناختی و محیطی که افراد در دوره سالمندی ادراک می‌کنند گرایش سالمندان را به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تسهیل می‌کند. هدف این پژوهش بررسی سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی است.روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدار شناسی است. جمعیت مشارکت‌کننده در این پژوهش شامل تمامی زنان و مردان بالای 65 سالِ شهر تهران ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم

ابراهیم نعیمی؛ محمد عادل پور

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1399، ، صفحه 63-88

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.36102.1982

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان متوسطه دوم بود. طرح این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر اسلامشهر در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه تحقیق شامل 30 نفر (15 گروه کنترل و 15 نفر ...  بیشتر

بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40632.2098

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد. روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب ...  بیشتر

بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

مهدی خانجانی؛ فرشته قنبری؛ ابراهیم نعیمی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.26576.1655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود. از میان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۸ سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ به تعداد ۲۶۸۸ نفر ، نمونه ای به تعداد ۳۳۸ ...  بیشتر

بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس)

مسلم ایران مهر؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، ، صفحه 43-72

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.20612.1484

چکیده
  هدف این پژوهش «تعیین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی، از دیدگاه مشاوران مدارس تهران» بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونه این پژوهش، تعداد 21 نفر از مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت های ویژه چندگانه بر کاهش استرس و افزایش شادکامی مادران دانش آموزان اتیسم

ابراهیم نعیمی؛ زهره تاجری

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، ، صفحه 17-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.9722.1607

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ویژه چندگانه بر کاهش استرس و افزایش شادکامی مادران دانش‌آموزان اتیسم پسر بوده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی با طرح شبه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دانش‌آموزان اتیسم پسر مدارس استثنایی منطقه ۵ تهران در سال ...  بیشتر

بررسی کیفی رضایت شغلی سالمندان بر مبنای الگوی چند محوری شفیع آبادی و فرهنگ ایرانی - اسلامی

ابراهیم نعیمی؛ اعظم کلائی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، ، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7742

چکیده
  هدف: این پژوهش به منظور بررسی کیفی عوامل رضایت شغلی سالمندان با توجه به روایت شغلی (تجربه‌ی زیسته) آنها در فرهنگ ایرانی- اسلامی و بر اساس الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی انجام گرفته است. روش: به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته، برای کسب اطلاعات عینی بود. به این ترتیب که با سالمندان پیرامون روایت شغلی آن‌ها و چگونگی رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، ، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.17525.1414

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان بود. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی (نوع AB یا مشاهده­ی مستقیم مکرر) با پیگیری یک ماهه استفاده شد. بدین منظور پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه­ی سوم دبستان که در فرم معلم مقیاس مشکلات رفتاری راتر (1967) نمره­ی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با تأکید بر آموزه‌های دینی بر تاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش آموزان

ابراهیم نعیمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فاطمه داوودآبادی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1395، ، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7089

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی آموزش مثبت‌اندیشی با تاکید بر آموزه‌های دینی برتاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان چهاردانگه انجام گردید. پژوهش مورد مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مشغول ...  بیشتر

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6720

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال 1394 - 1395 بود. نمونه مورد پژوهش از بین دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دبیرستان‌های علوم انسانی منطقه 2 تهران که به‌صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی؛ سیدصدرالدین شریعتی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، ، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4268

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص).بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان 5 تا 6 سال منطقه ی 1500 خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می باشد که با استفاده ...  بیشتر

بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4189

چکیده
  هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد ...  بیشتر

آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/qccpc.2014.1682

چکیده
  اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای ...  بیشتر

الگوی مشاوره‌ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه‌های جنسیتی قرآن کریم

ابراهیم نعیمی؛ سید صدرالدین شریعتی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/qccpc.2014.579

چکیده
         تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران ...  بیشتر