نویسنده = ابراهیم نامنی
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر راهبرد های مقابله ای، انسجام و انطباق پذیری خانواده در زوجین دارای نارضایتی زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/qccpc.2020.51841.2381

ابراهیم نامنی؛ مریم دهمرده