شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره دانشگاه تهران

2 استادیار مشاوره دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تهران

10.22054/qccpc.2020.47742.2231

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شد. در این مطالعه، از روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، نوجوانان10 تا 14 ساله‌ی دارای اختلال یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که در روند پژوهش از بین مراجعان ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش مناطق ۲ و ۵ شهر تهران، 10 دانش آموز دارای اختلال یادگیری به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه‌‌-ی عمیق قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کیفی با روش ون منن استفاده شد. نتایج حاصل ازتحلیل مصاحبه‌ها ۳ مضمون اصلی و ۱۷ مضمون فرعی را مشخص کرد. مضمون اصلی اول «مشکلات ارتباطی» بود که مضامین فرعی (خود افشاسازی ضعیف، بی اعتمادی، بی‌ثباتی در رابطه‌ی دوستی، طرد و تمسخر توسط همسالان، کناره گیری، ضعف در ایجاد رابطه دوستی، محدودیت دایره‌ی دوستی و انزوا) را شامل می‌شد. مضمون اصلی دوم، «نیاز به صمیمیت» شامل مضامین فرعی (ترس از تنهایی، توجه طلبی، احساس حقارت، تصویر دوست ایده آل ، احساس نیاز به حمایت) بود. مضمون اصلی سوم نیز «پیامدهای دوستی دلخواه» شامل مضمون‌های فرعی (تجربه‌ی داشتن حامی، تجربه‌ی حس رضایت، تبادل صمیمیت، و ایجاد همدلی) بود. نتایج پژوهش، بینشی در باب شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به وجود می‌آورد و بررسی تجارب این افراد حول محور دوستی حاکی از محدودیت‌ها، تفاوت‌ها و نیازهای مربوط به دوستی در این دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Quality of Friendship in Students with Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Hossein keshavarz afshar 1
  • Abbas Javaheri 2
  • Nikoo Ghazinejad 3
1 Psychology and Education, University of Tehran
2 University of Tehran
3 Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran. Iran
چکیده [English]

Students with learning disabilities often have difficulties in social skills and friendship. The purpose of this study was to identify the quality of friendship in students with learning disabilities. In this study, a qualitative research method was used with a phenomenological approach. The statistical population of this study was adolescents 10 to 14 years with learning disabilities in Tehran during the academic year of 1396-97. During the research, among the referring to educational counseling centers in 2 and 5 areas of Tehran, 10 Students with learning disabilities were selected through purposive sampling and interviewed by deep intervie. To analyze the data, Van Manen method was used. The results of qualitative analysis from interviews identified 3 main themes and 17 subthemes. The first theme was “communication problems” consisted subthemes (poor self-disclosure, distrust, instability in friendship, peer rejection, withdrawal, weakness in establishing friendship, circle restriction of friendship, isolation). The second theme was “need of intimacy” consisted subthemes (fear of loneliness, attention-seeking, feelings of humiliation, an ideal friend's image, a sense of need for support). And the third theme was “outcomes of favorite friendship” consisted subthemes (a supportive experience, an experience of sense of satisfaction, an exchange of intimacy, and empathy). The results of the research provide an insight into the identification of the quality of friendship among students with learning disabilities, and examining the experiences of these students around the friendship and indicate the limitations, differences and needs of the friendship in students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of friendship
  • learning disabilities
  • students